Chương trình đào tạo Cử nhân đại học Quản lý Công và Chính sách bằng tiếng Anh cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản lý công, quản lý các tổ chức công và phân tích chính sách. Ngôn ngữ được sử dụng trong học tập và giảng dạy là tiếng Anh.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đội ngũ giảng viên

Các giảng viên tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu trong nước và quốc tế

Giảng viên thỉnh giảng là các giáo sư đến từ các trường học có uy tín ở Mỹ, Anh, Úc

Báo cáo viên là các nhà quản lý thuộc các Bộ/Ngành, chính quyền địa phương các cấp và các doanh nghiệp.

Môn học chính

Môn học bắt buộc của chuyên ngành

 • Nhập môn Quản lý công(Introduction to Public Administration)

 • Nhập môn Chính sách công(Introduction to Public Policy)

 • Phân tích chính sách công(Public Policy Analysis)

 • Quản lý chương trình và dự án công(Public Program and Project Management)

 • Quản lý tổ chức công và phi lợi nhuận(Public and non-profit Organization Management)

 • Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công(Human Resource Management in Public Sector)

 • Quản lý tài chính(Financial Management)

Môn học tự chọn

 • Quản lý chiến lược trong các tổ chức công(Strategic Management in Public Organizations)

 • Quản lý hệ thống giáo dục(Education System Management)

 • Phát triển kinh tế địa phương(Local Economic Development)

 • Quản lý dịch vụ công(Public Services Management)

 • Đàm phán(Negotiation)

 • Quản lý hệ thống y tế(Healthcare System Management)

 • Chính sách phúc lợi xã hội(Social Welfare Policy)

Các hoạt động

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH

CHUYÊN NGÀNH EPMP

MÃ TUYỂN SINH D310103

5 lợi thế khi lựa chọn chuyên ngành EPMP

XEM NGAY

HÌNH ẢNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH