Chương trình đào tạo Cử nhân đại học Quản lý Công và Chính sách bằng tiếng Anh cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản lý công, quản lý các tổ chức công và phân tích chính sách. Ngôn ngữ được sử dụng trong học tập và giảng dạy là tiếng Anh.

HOẠT ĐỘNG

Một số hình ảnh về các hoạt động

Xem thêm
  • Lễ khai giảng E-PMP khóa 1 năm học 2015-2016
  • Chào mừng tân sinh viên khóa 2 Chương trình Quản lý công và Chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP)
  • Chào mừng tân sinh viên khóa 2 Chương trình Quản lý công và Chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP)
  • E-PMP 1 Hứng khởi nhập trường - 2015
  • Chào mừng tân sinh viên khóa 2 Chương trình Quản lý công và Chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP)