Chương trình đào tạo Cử nhân đại học Quản lý Công và Chính sách bằng tiếng Anh cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản lý công, quản lý các tổ chức công và phân tích chính sách. Ngôn ngữ được sử dụng trong học tập và giảng dạy là tiếng Anh.

LIÊN HỆ

KHOA HỌC QUẢN LÝ

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN ĐẠI HỌC QUẢN LÝ CÔNG VÀ CHÍNH SÁCH BẰNG TIẾNG ANH

Tầng 4, Nhà 6, Đại học Kinh tế quốc dân

Điện thoại: 04 3 680 280 Số máy lẻ 5955 5653

Chủ nhiệm chương trình: TS. Nguyễn Đăng Núi Điện thoại: 091 9583 221

LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN

Vui lòng điền vào những thông tin cần thiết phía dưới.