Chương trình đào tạo Cử nhân đại học Quản lý Công và Chính sách bằng tiếng Anh cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản lý công, quản lý các tổ chức công và phân tích chính sách. Ngôn ngữ được sử dụng trong học tập và giảng dạy là tiếng Anh.

THÔNG BÁO

Buổi thuyết trình của GS. Finn E. Kydland, giải Nobel Kinh tế năm 2004

Đăng ngày 14-07-2016

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016
 

THÔNG BÁO
Buổi thuyết trình của GS. Finn E. Kydland, giải Nobel Kinh tế năm 2004

 

            Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Gặp gỡ Việt Nam tổ chức buổi thuyết trình của GS. Finn E. Kydland - Giáo sư người Na Uy đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2004, thông tin chi tiết như sau:
Thời gian dự kiến: 16:00 - 17:30, thứ Ba ngày 12 tháng 7 năm 2016
Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nội dung: các vấn đề về kinh tế học (thuyết trình bằng tiếng Anh)
Đối tượng tham dự: các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế.
Link đăng ký nhận giấy mời tham dự buổi thuyết trình: https://goo.gl/HN9Z0A
Deadline: thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2016
GS. Finn E. Kydland và GS. Edward C. Prescott đồng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2004 cho những đóng góp của họ về kinh tế vĩ mô động: thời gian nhất quán của các chính sách kinh tế và động lực thúc đẩy chu kỳ kinh doanh.
            Trân trọng thông báo.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)             

 

ThS. Phạm Sỹ Long